taustakuva

Huom!

Sivusto hyödyntää javascriptiä, ja jotkin osiot eivät toimi tarkoitetulla tavalla javascript estettynä.

Lukusilta uudistuu

Tervetuloa!

Lukutaito on avain oppimiseen. Kaikille lapsille sujuvan lukutaidon saavuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Joskus tarvitaan enemmän harjoittelua ja vaivannäköä. Silloin perheen kannustavan tuen merkitys korostuu. Yhteistyössä vanhemmat, opettajat ja muut lapsen lähiaikuiset voivat tukea lasta tässä tehtävässä.

Lukusilta.fi keskittyy antamaan tietoa ja vinkkejä lukemisen siihen vaiheeseen, kun varsinainen lukemaan oppiminen on jo tapahtunut. Sivuston vinkit neuvovat siis eteenpäin tilanteessa, jossa lapsi osaa jo lukea, mutta lukeminen on hidasta, takkuista tai lapsi ei pidä lukemisesta.

Lukusilta.fi tarjoaa tietoa, vinkkejä ja kokemuksia vanhemmille ja muille asiasta kiinnostuneille. Osiosta Tietoa voit käydä kurkkaamassa lukemissujuvuuteen liittyvää tietoa meiltä ja maailmalta. Osiosta Kokemuksia löydät haastatteluvideoita vanhempien ja opettajien käytännön kokemuksista. Lisäksi Lukusillasta löytyy kattava vinkkipankki kotiharjoittelun tueksi osiosta Kotiharjoittelua. Ne ehkä kirvoittavat keksimään ja soveltamaan omia harjoitusideoita.

Antoisia elämyksiä sivuston parissa ja ennen kaikkea lukuintoa koko perheelle!

Sisältö

Opettajalle

Tekijät

Tietoja sivustosta

Tämä sivusto on toteutettu Raha-automaattiyhdistyksen tuella, Niilo Mäki Instituutin Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä –hankkeessa.

Lukemissujuvuus-hankkeen (2012–2014) tarkoituksena on tuottaa tietoa ja uutta materiaalia lukemisen tukemiseen, niin oppilaille, kasvatusalan ammattilaisille, vanhemmille ja muille asiasta kiinnostuneille. Hankkeen toiminnasta löydät tietoa tarkemmin osoitteesta http://nmi.fi/projektit/lukemissujuvuuden-kehityksen-tukeminen-kouluiassa

Niilo Mäki Instituutti on monitieteinen oppimisvaikeuksien tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskus. Voit tutustua sen toimintaan tarkemmin osoittessa http://nmi.fi.

Sivuston kokoamiseen on osallistunut suuri joukko oppimisen alan ammattilaisia, kiitos heille kaikille työpanoksesta! Jos sinulla on jotain kysyttävää sivuston sisällöstä, voit jättää viestisi osoitteeseen nmi@nmi.fi otsikolla "Lukusilta.fi".

sulje

Hyvä opettaja!

Tämä sivusto on tarkoitettu niille vanhemmille, joiden lapsilla epäillään lukemisen pulmia tai ne on jo todettu. Sivustolla ei esitellä lukemisen opetteluvaiheen tekniikoita, mutta sivustosta hyötyvät myös niiden oppilaiden vanhemmat, joiden lapsille lukeminen ei syystä tai toisesta maistu.

Tätä sivustoa voit hyödyntää työssäsi usealla eri tavalla. Esimerkiksi tavatessasi oppilaiden vanhempia voit vinkata sivustosta antamalla sen osoitteen kotona tutustuttavaksi. Voit myös suositella erityisesti jotain tiettyä kohtaa sivustosta, esimerkiksi kotiharjoituksia osiosta Kotiharjoittelua. Harjoitukset löytyvät sivustolta myös tulostettavana pdf-versiona. Erilaisissa tapaamisissa voitte käydä sivustoa soveltuvilta osin myös yhdessä läpi, esimerkiksi Polku tunnistamisesta tukeen voi olla hyödyllinen niille vanhemmille, joille koulumaailman tukimuodot eivät ole vielä tuttuja.

Materiaalia on mahdollista esitellä myös vanhempainilloissa alustuksena lukemisen merkityksestä ja kannustuksena kotiharjoitteluun. Kokemuksia-osiosta löytyy esimerkiksi sellaisten vanhempien aitoja haastatteluita, joiden lapsilla on lukemisen pulmia. Videot toivottavasti herättävät keskustelua ja tuovat tukea niille vanhemmille, jotka ehkä painivat parhaillaan asian parissa. Ethän kuitenkaan irrota videoita tai muutakaan materiaalia asiayhteydestään ja annat lähteen reilusti näkyä!

Mikään ei estä myöskään käyttämästä materiaalia lasten kanssa oppitunneilla. Faktoja lukemisesta –osio soveltuu lastenkin kanssa läpikäytäväksi ja osiosta Kotiharjoittelua voi jokainen kerätä vaikkapa omaan lukupassiinsa tietyn määrän lukupuuhia.

Toivottavasti sivustosta on työhösi hyötyä!

sulje

Tekijätiimi

Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä –hanke

 • Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti
 • Elisa Oraluoma, PsM, Niilo Mäki Instituutti
 • Hanna Pöyliö, KM, Niilo Mäki Instituutti

Kiitokset kommenteista

 • Pilvi Peura, JY
 • Mikko Aro, JY
 • Ritva Ketonen, HY
 • Tiina Siiskonen, NMI
 • Katja Korhonen, NMI
 • Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikan väki

Sivuston tekninen toteutus

 • Antti Tuominen

Videoiden tekninen toteutus

 • Kimmo Laaksonen

Sisällöntuoton apuna

Jyväskylän yliopiston Monitieteisen työelämäkurssin tiimi LuKiva, https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opintopalvelut/tep/tyoelama/projektit/lukiva

 • Anniina Runtuvuori
 • Tommi Hakala
 • Kimmo Laaksonen
 • Jaakko Immonen

Kuvitus:

 • Titta Kotiranta (grafiikat)
 • Kimmo Laaksonen (videoiden kuvitus)
 • Salla Kuusinen (videoiden väritys)
 • Hanna Pöyliö (valokuvat)
 • Mirja Myllykoski (valokuvamalli)
 • Linnea Myllykoski (valokuvamalli)

Kiitos myös mukana olleille vanhemmille, opettajille sekä sivuston testaajille!