tausta

Faktoja lukemisesta

Oheinen kuva sisältää faktoja lukutaidosta niin meiltä kuin maailmaltakin. Kuvassa olevia rakennuksia ja muita kohteita klikkaamalla saat esiin lukemiseen liittyviä faktoja lyhyiden tietoiskujen muodossa. Saat tietoiskut esiin myös kuvan alla olevia linkkejä klikkaamalla.

infograafikuva tähti tähti tähti tähti tähti tähti tähti tähti tähti tähti tähti
tabletti

Vapaa-ajan lukeminen

Suomalaislapset lukevat yhä paljon, mutta lukemisen muoto on vaihtunut kirjoista elektronisen tekstin lukemiseen. Heikot lukijat lukevat vähemmän huvikseen. Suomessa on vastikään alettu selvittää lukutaidon ja vapaa-ajan lukemisen välistä yhteyttä

sulje

kirjahylly

Kirjasto

Suomalaiset käyvät ahkerasti kirjastossa. Esimerkiksi lastenkirjoja lainattiin noin 29 miljoonaa kappaletta vuoden 2013 aikana. Se on melkein puolet kaikista lainatuista kirjoista! Uusia lastenkirjoja hankittiin vuonna 2013 yhteensä puoli miljoonaa kappaletta.

sulje

tyttö ja poika

Tyttöjen ja poikien lukeminen

Eurooppalaisen selvityksen mukaan tytöt menestyvät lukemisen testeissä yleensä poikia paremmin. Myös kansainvälisessä PISA­tutkimuksessa tyttöjen menestys lukutehtävissä on poikia parempi kaikissa maissa. Suomessa pojat saavatkin tyttöjä enemmän tukea lukemisen ja kirjoittamisen pulmiin koulussa.

sulje

juoksurata

Harjoittelua, harjoittelua

Kun lapsi oppii lukemaan, hänen tehtävänään on harjoittaa itsensä sujuvaksi lukijaksi. Tämä tapahtuu lukemalla paljon. Lukeminen sujuvoituu vain lukemalla.

sulje

sukupuu

Perinnöllisyys

Lukemisvaikeus on vahvasti perinnöllistä. Jos vanhemmalla on lukivaikeus, on mahdollista, että lapsen lukemaan oppiminen on työläämpää. Lapsen lukeminen voi ilman tukea jäädä hitaaksi tai epätarkaksi.

sulje

liukuhihna, joka jakautuu kolmeksi liukuhihnaksi

Lukemisen taustataidot

Lukivaikeuksien taustalla ajatellaan olevan vaikeuksia seuraavissa taidoissa: äännetietoisuudessa, nopeassa nimeämisessä sekä työmuistissa. Äännetietoisuus tarkoittaa taitoa tunnistaa ja käsitellä äänteitä. Työmuistilla tarkoitetaan sitä osaa muistista, jossa käsitellään ja pidetään mielessä kielellistä ainesta. Nopea nimeäminen voidaan kuvata kyvyksi palauttaa mieleen toistuvasti ja sujuvasti kielellisiä nimikkeitä.

sulje

liitutaulu

Kuinka moni lapsi osaa lukea mennessään kouluun?

Suomalaislapset oppivat lukemaan nopeasti. Lukemaan oppii jo ennen esiopetusta joka kymmenes, ja ensimmäisen kouluvuoden päättyessä lähes kaikki osaavat lukea.

sulje

työmaapuomi

Lukemissujuvuuden määritelmä

Sujuva lukeminen on nopeaa, tarkkaa ja ilmeikästä. Jos lukeminen on hidasta ja epätarkkaa, lukijan voi olla hankala saada luetusta selvää ja lukeminen käy työlääksi.

sulje

pizzapala, joka 14% koko pizzasta

Kuinka yleisiä lukemisen vaikeudet ovat?

Kaikista oppilaista 14 % sai erityisopettajan tukea lukemisen ja kirjoittamisen pulmiin. Vuonna 2010 ne olivatkin suurimmat syyt osa­aikaiseen erityisopetukseen alakoulussa.

sulje

lippuja lipputangoissa

Suomalaisnuorten lukutaito

Suomalaisnuorten lukutaito on PISA­tutkimusten mukaan heikentynyt. Suomi oli ensimmäisessä (2000) tutkimuksessa lukutaidossa kaikista osallistujista paras. Toisessa (2009) tutkimuksessa Suomi sijoittui kolmanneksi, ja vuonna 2012 Suomi oli kuudes.

sulje

autoja

Suomen kielen erityispiirteet

Suomen kielessä yhtä kirjainta vastaa yleensä vain yksi äänne. Koska kirjoitusjärjestelmämme on yksinkertainen, lukutaidon tarkkuus kehittyy nopeasti. Lukemisen nopeuteen jää kuitenkin eroja, ja ne näkyvät vielä nuoruusiässäkin.

sulje

Lisätietoa

Perustietoa lukemisesta, lukemaan oppimisesta ja lukivaikeudesta: http://www.lukimat.fi/lukeminen

Tutkimuksia lukivaikeudesta ja sen kuntouttamisesta: http://www.kuntoutusportti.fi/portal/fi